• حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
  • این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .